Hoeveel geluid maakt een zonnepark?

Een zonnepark maakt erg weinig geluid. De enige onderdelen die geluid maken zijn de transformatorstations. Hiervan staan er drie in het zonnepark. Het gebied waarin het zonnepark moet komen te liggen is provinciaal stiltegebied. Daarom mag er niet meer dan 40 decibel (dB) aan geluid worden geproduceerd. Hoe luid is dat? Hieronder een overzichtje.

30dB: Bibliotheek, zacht gefluister op 5 m, opnamestudio.

40dB: Huiskamer, slaapkamer, rustig kantoor, rustige woonbuurt, vogels bij zonsopkomst, zacht geroezemoes in een klas.

50dB: Licht autoverkeer op 30 m, eigen kantoorkamer, regen, koelkast, in het bos.

55dB: Koffiezetapparaat, elektrische tandenborstel (50-60 dB).

De transformatoren produceren maximaal 45 decibel. Omdat het hier om stiltegebied gaat, zal Kronos zorgen dat dit niveau omlaag wordt gebracht. Dit kan bijvoorbeeld door een dempende behuizing om de transformator heen te plaatsen.

Een zonnepark, wat is dat eigenlijk?

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die energie opwekken. Groottes variëren van 1 hectare tot meer dan 100 hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een “tafel” (stellage) en worden, omwille van de hoogste zon opbrengst, vaak op het zuiden georiënteerd. Een alternatief is een oost-west opstelling. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier levert vervolgens groene stroom aan particulieren en bedrijven.

Wat gebeurt er met de bestemming van de grond?

In geval van ontwikkeling tot zonnepark wordt door de gemeente een tijdelijke omgevingsvergunning verleend als uitzondering op het geldende bestemmingsplan. Deze omgevingsvergunning wordt meestal verleend voor een periode van 25 jaar. Wanneer na het verlopen van deze vergunning het perceel ontmanteld wordt geldt op het stuk grond weer de oorspronkelijke bestemming. Een alternatieve mogelijkheid waar de gemeente voor kan kiezen is om de bestemming te veranderen van “agrarisch” naar “agrarisch + zonnepark”. In dat geval is het dus een toevoeging op de bestaande bestemming in het geldende bestemmingsplan, en zoals aan de naam reeds te zien is valt de agrarische bestemming niet weg. De procedure voor de aanvraag van de vergunning alsmede de ontmanteling van het stuk grond zijn taken die Kronos Solar op zich neemt.

Reflecteert een zonnepark?

Zonnepanelen zijn ontworpen met een speciale coating die zorgt voor het absorberen van zonnestralen. Dit betekent dat reflectie zoveel mogelijk wordt voorkomen. Reflectie is bij zonnepanelen ook ongewenst, omdat het de opwek van energie vermindert.

In een vergelijkend onderzoek naar veelvoorkomende reflectieve oppervlakten is daarom ook te zien dat zonnepanelen minder licht reflecteren dan bijvoorbeeld staal, standaard glas, of plastic. De reflectie van een zonnepaneel is vergelijkbaar met dat van glad water.

Dat gedeelte dat nog wel weerkaatst wordt, is minimaal en treedt slechts op bij een bepaalde hoek ten opzichte van de zonnepanelen. De tijd dat de zon onder deze hoek op de zonnepanelen schijnt, is zeer gering.

Daarnaast kan landschappelijke inpassing zoals een haag rondom het zonnepark voorkomen dat eventuele lichtschittering voor hinder in de omgeving kan zorgen.

Wat is het effect op de vruchtbaarheid van de landbouwgrond?

De zonnepanelen staan op afstand van de grond en de zon kan het maaiveld nog steeds bereiken. Er is daarom geen verlies van vruchtbaarheid van het land. Terwijl het park in werking is vindt er wildgroei van gewassen plaats, en ontstaan nieuwe ecosystemen van kleine dieren. Op deze manier krijgt de grond tijd om te herstellen van eerdere landbouwactiviteit, wat de vruchtbaarheid verder ten goede komt. Kronos Solar neemt contractueel de verantwoordelijkheid op zich het land na de periode van ingebruikname (20-25 jaar) weer terug te leveren in de staat waarin het verkregen werd.

Wat is het effect op ons landschap en uitzicht?

De meeste mensen willen liever niet op zonnepanelen uitkijken. Daarom is de zogenaamde ‘landschappelijke inpassing’ erg belangrijk. Dit is de aanplant van groen bij en rondom het zonnepark. De inpassing van het zonnepark in het landschap gebeurt volgens gemeentelijke en provinciale voorschriften en in samenwerking met landschapsarchitecten.

Wij plaatsen gevarieerde, streekeigen beplanting rondom het park dat ervoor zorgt dat de panelen niet langer zichtbaar zijn. Daarnaast kunnen ook andere zaken aan het zonnepark worden toegevoegd. Er kunnen bijvoorbeeld vogelhuisjes geplaatst worden op de transformatorhuisjes en andere structurele elementen in het park. Er is ruimte voor het plaatsen van bijenkasten, en/of het laten grazen van schapen. Er zijn mogelijkheden voor recreatie, zoals een wandelpad of bankjes.

Om een ontwerp te krijgen waar alle partijen met belangen (inwoners, natuurverenigingen, waterschap, etc) mee kunnen instemmen gaan wij zo vroeg mogelijk in het proces met mensen in gesprek. U kunt hierover meer lezen in het onderdeel Participatie.

Zonder zonnepark
Afgeschermd zonnepark

Kunnen er geen zonnepanelen op daken worden geplaatst?

Dit gebeurt ook maar levert lang niet genoeg energie op om de doelstellingen te halen. Energieneutraliteit houdt in dat alle energie die binnen Nederland gebruikt wordt, ook duurzaam wordt opgewekt. Willen we gezamenlijk deze doelen halen, dan moet alle verschillende manieren van duurzame energie worden toegepast. Dat betekent windmolens, geothermie, biomassa, zonnepanelen op daken en zonnepanelen op velden.  

Hoe wordt een locatie beoordeeld?

De beoogde locatie wordt door een locatiescan getoetst. Daarbij wordt o.a. rekening gehouden met de afstand tot woningen, grondeigenschappen, formaat, nabijheid van een netaansluiting en het huidige gebruik van het perceel.