Wat is het effect op ons landschap en uitzicht?

De meeste mensen willen liever niet op zonnepanelen uitkijken. Daarom is de zogenaamde ‘landschappelijke inpassing’ erg belangrijk. Dit is de aanplant van groen bij en rondom het zonnepark. De inpassing van het zonnepark in het landschap gebeurt volgens gemeentelijke en provinciale voorschriften en in samenwerking met landschapsarchitecten.

Wij plaatsen gevarieerde, streekeigen beplanting rondom het park dat ervoor zorgt dat de panelen niet langer zichtbaar zijn. Daarnaast kunnen ook andere zaken aan het zonnepark worden toegevoegd. Er kunnen bijvoorbeeld vogelhuisjes geplaatst worden op de transformatorhuisjes en andere structurele elementen in het park. Er is ruimte voor het plaatsen van bijenkasten, en/of het laten grazen van schapen. Er zijn mogelijkheden voor recreatie, zoals een wandelpad of bankjes.

Om een ontwerp te krijgen waar alle partijen met belangen (inwoners, natuurverenigingen, waterschap, etc) mee kunnen instemmen gaan wij zo vroeg mogelijk in het proces met mensen in gesprek. U kunt hierover meer lezen in het onderdeel Participatie.

Zonder zonnepark
Afgeschermd zonnepark
Geplaatst in .