Zonneweide Akerweg

Kronos Solar is bezig met de ontwikkeling van een zonnepark aan de Akerweg. Op deze website kunt u hierover meer informatie terugvinden.

Wij vinden het belangrijk om over dit zonnepark zo vroeg mogelijk in gesprek te gaan met inwoners van de gemeente Landgraaf. Wij willen graag dat inwoners kunnen meedenken over de inrichting van het zonnepark (dit wordt ‘procesparticipatie’ genoemd). Ook willen we spreken over de beste manier waarop een deel van de opbrengsten van het zonnepark kunnen terugvloeien naar de lokale gemeenschap (dit wordt ‘financiële participatie’ genoemd).

 

Procesparticipatie

Bij de procesparticipatie kunnen inwoners van de gemeente Landgraaf meedenken over de inrichting van het zonnepark.

Via deze website geven wij u de mogelijkheid om actief mee te denken over het ontwerp van het zonnepark. Wij horen graag wat hierover uw ideeën en wensen zijn. Hierbij kunt u denken aan de afscherming van het zonnepark door middel van bomen en struiken, informatiepanelen bij het zonnepark of recreatie (wandelpad, bankjes, enzovoort).

Wij hebben een basisontwerp gemaakt van het zonnepark. Dit basisontwerp is het startpunt voor de gesprekken over procesparticipatie. Op basis van de wensen uit de omgeving zal dit ontwerp dus nog worden aangepast. Het ontwerp op deze website is daarom nog niet definitief.

 

Financiële participatie

Bij financiële participatie gaat het om de vraag hoe inwoners van de gemeente Landgraaf een financieel voordeel kunnen hebben van het zonnepark. Het kan hier gaan om een persoonlijk voordeel, door bijvoorbeeld in het zonnepark te investeren. Het kan ook gaan om een maatschappelijk voordeel, bijvoorbeeld een omgevingsfonds voor natuurontwikkeling in de buurt, of donaties aan lokale verenigingen of stichtingen.

Wij willen u ook vragen mee te denken over de manieren waarop inwoners van de gemeente Landgraaf financieel kunnen meeprofiteren van de komst van het zonnepark. Een uitgebreide uitleg hierover vindt u hier.

 

Heeft u specifieke ideeën? Laat dit via de website weten, of neem contact met ons op voor een persoonlijk (telefoon)gesprek.