Zonneweide Akerweg

Van alle duurzame energie die in Nederland wordt opgewekt is zonnestroom maar een klein deel. In Nederland gaat het dan vooral om zonnepanelen op daken en aan gevels. Helaas levert dit onvoldoende duurzame energie op om als land energieneutraal te kunnen worden. Daarom moeten andere oplossingen worden gezocht. Eén van deze oplossingen zijn zonneparken. Hiermee kan op een stuk grond direct duurzame energie worden opgewekt voor duizenden huishoudens.

Eén van de redenen waarom zonneparken worden gebouwd is de doelstelling om binnen Nederland in 2023 minimaal 16% aan duurzame energie te produceren. In 2030 moet dit zelfs 70% zijn. Op dit moment is 7,4% van ons energieverbruik afkomstig uit duurzame bronnen (zonne-energie, windenergie, aardwarmte, etc).

0,6% van het totale energieverbruik in Nederland is afkomstig uit zonne-energie (2019, Centraal Bureau voor de Statistiek). Dit betekent dat we de hoeveelheid duurzame energie met 62,6% moeten verhogen in tien jaar tijd; er is dus nog een lange weg te gaan. Om de ambitieuze doelstellingen te bereiken kunnen we niet om het zonnepark heen. Zonneparken kunnen in een vrij korte tijd een grote bijdrage leveren

Zonneparken hebben veel ruimte nodig, maar zijn minder zichtbaar dan windmolens. Daarom geven veel gemeente de voorkeur aan zonneparken. Er wordt ook verwacht dat tegen de tijd dat de eerste zonneparken ontmanteld zullen moeten worden i.v.m. de levensduur van de panelen (na circa 25 jaar), er betere oplossingen voor duurzame energie-opwek gevonden zijn.

De plaatsing van zonnepanelen op daken heeft in nationaal- en regionaal beleid een sterke voorkeur. Deze installaties zijn echter circa 30% duurder dan grondgebonden zonneparken. De energieproductie van deze kleinschaligere installaties is daarnaast veel lager dan die van een zonnepark.

Vroeger waren grootschalige zonneparken vaak niet rendabel. De Nederlandse subsidieregeling SDE heeft hier in 2016 verandering in gebracht, waardoor nu ook grootschalige projecten rendabel zijn.

De bouw van zonneparken betekent dat voor veel burgers de energie transitie ook letterlijk zichtbaar wordt door veranderingen in het bestaande landschap. Energie wordt voortaan meer lokaal opgewekt. Daarom is het belangrijk dat deze projecten goed worden ‘ingepast’, dat wil zeggen dat er goed wordt nagedacht over het ontwerp en de manier waarop het zonnepark in het landschap terecht komt.

Kenmerken van zonneparken

  • Zonneparken produceren geen geluid of uitstoot.
  • De bouwperiode bedraagt minder dan 4 maanden met zo min mogelijk overlast in de zin van geluid en toegang voor voertuigen.
  • Geen gebruik van permanente betonnen funderingen.
  • Geen grondbewerking en minimale menselijke tussenkomst gedurende 25 jaar.
  • De grond kan zich herstellen van eerdere intensieve landbouwactiviteiten, waardoor een nieuw ecosysteem voor kleine dieren zal ontstaan.
  • Studies van andere zonneparken laten zien dat de biodiversiteit op deze locaties stijgt.
  • Alle onderdelen zijn 100% milieuvriendelijk, volledig te verwijderen en recyclebaar na de levensduur van het park.