Zonneweide Akerweg

De beoogde projectlocatie is gelegen in het noordoostelijk buitengebied van de gemeente Landgraaf, bij de kruising van de Kloosterstraat en de Akerweg. De locatie ligt ten westen van Rimburg en ten noordoosten van Ubach over Worms.

Er zijn verschillende criteria waar de gekozen locatie aan dient te voldoen. Deze locatie leent zich zeer goed voor een zonnepark door de afmetingen, de zonnebestraling die per m2 te verwachten valt, de weinige schaduw, de afstand tot woningen, de nabijheid van een elektrisch aansluitpunt en de overeenkomst met de grondeigenaar.

Waarom deze locatie?

De gemeente Landgraaf heeft de ambitieuze doelstelling om in de toekomst energieneutraal te worden. Dit houdt in dat alle energie die in de gemeente verbruikt wordt, duurzaam en lokaal wordt opgewekt. Dit volgt provinciale, nationale en internationale doelstellingen die zijn opgesteld in een poging minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, en zo de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Buiten alle technische en economische afwegingen die belangrijk zijn bij een zonnepark is de beschikbaarheid van de grond het doorslaggevende aspect. Indien een locatie niet beschikbaar is, houdt het op. Een opsomming waarom deze locatie is gekozen:

  • Gelegen binnen gemeentelijk afwegingskader
  • Gelegen buiten Natura 2000 gebied
  • Omwonenden op relatief grote afstand (dichtstbijzijnd: +/- 370 meter)
  • Mogelijkheid voor de ontwikkeling van recreatie gekoppeld aan bestaand landschap en gebruik