Kunnen er geen zonnepanelen op daken worden geplaatst?

Dit gebeurt ook maar levert lang niet genoeg energie op om de doelstellingen te halen. Energieneutraliteit houdt in dat alle energie die binnen Nederland gebruikt wordt, ook duurzaam wordt opgewekt. Willen we gezamenlijk deze doelen halen, dan moet alle verschillende manieren van duurzame energie worden toegepast. Dat betekent windmolens, geothermie, biomassa, zonnepanelen op daken en zonnepanelen op velden.  

Geplaatst in .