Zonneweide Akerweg

4 november 2020 – Vastleggen afspraken grondeigenaar

Samen met de grond eigenaar zijn afspraken gemaakt aangaande de eigendomsrechten en duur.

4 december 2020 – Eerste ontwerp in overleg gemeente

Samen met een gekwalificeerd landschapsarchitect en ecoloog is een eerste voorstel ontworpen. Dit betreft een eerste opzet welke wordt voorgelegd aan de gemeente.