Zonneweide Akerweg

Wij vinden het belangrijk om over dit zonnepark zo vroeg mogelijk in gesprek te gaan met inwoners van de gemeente Landgraaf. Wij willen graag dat inwoners kunnen meedenken over de inrichting van het zonnepark (dit wordt ‘procesparticipatie’ genoemd). Ook willen we spreken over de beste manier waarop een deel van de opbrengsten van het zonnepark kunnen terugvloeien naar de lokale gemeenschap (dit wordt ‘financiële participatie’ genoemd).

Omdat de cijfers voor de SDE++ subsidie nog niet bekend zijn, kunnen op dit moment nog geen concrete bedragen worden genoemd. Dit onderwerp zal daarom in een later stadium aan bod komen. Eerst zal de procesparticipatie worden afgerond. Vervolgens zal over financiële participatie worden gesproken, en er zal, samen met u, een plan gemaakt worden voor de inrichting hiervan. De gesprekken hierover kunnen tijdens en na de vergunningaanvraag doorlopen.

Voor de financiële participatie biedt Kronos Solar diverse opties aan. Het uiteindelijke doel is om samen met de bewoners in de omgeving een plan te maken dat aansluit bij de wensen in de samenleving. Wanneer dit mogelijk is heeft het ook onze voorkeur samen te werken met een lokale energie coöperatie. Wanneer deze niet bestaat kan Kronos hulp bieden bij de oprichting hiervan.

Hieronder de mogelijkheden die voor financiële participatie bestaan:

  • Mede-eigendom in het zonnepark: een lokale energie coöperatie wordt voor 50% mede-eigenaar van het park, en deelt dus ook voor 50% in de opbrengsten. Burgers kunnen participaties kopen via deze energie coöperatie. Er moet uiteraard wel voldoende animo zijn in de lokale gemeenschap om hieraan mee te doen.
  • Mee investeren in de vorm van obligaties. Dit zijn leningen met een vaste looptijd en een vast rentepercentage. Het rentepercentage wordt uiterlijk vastgesteld bij financial close. Obligaties kunnen in principe verkocht worden aan derden.

Naast deze twee varianten op mee-investeren biedt Kronos nog een aantal mogelijkheden aan.

  • Een gezamenlijke inkoopactie voor goedkope zonnepanelen. Kronos doet dit bij voorkeur samen met de lokale energie-coöperatie. Kronos Solar geeft de inwoners van Landgraaf de mogelijkheid om mee te doen in een collectieve bulk-inkoop. Kronos zorgt dat inwoners goedkope zonepanelen kunnen kopen voor op eigen dak. Een lokale partner zorgt dat panelen worden geïnstalleerd en aangesloten.
  • Kronos Solar zal tot 50 zonnepanelen per park doneren aan enkele maatschappelijke functies in de kern waar het park is gelegen. Bijvoorbeeld een verenigingsgebouw kan dan over gratis elektrische energie beschikken.
  • Kronos Solar kan een donatie doen in een omgevingsfonds. Hiermee kan natuurontwikkeling in de omgeving worden gestimuleerd.
  • Kronos Solar biedt de scholen in Landgraaf leermiddelen aan over duurzame energie. Gedurende de eerste tien jaar kan één dag per jaar worden besteed aan bijvoorbeeld lessen op school, of het rondleiden van schoolklassen bij het zonnepark. Daarbij zal dan ook aandacht worden geschonken aan onderwerpen als de ecologische waarde en biodiversiteit van het zonnepark.
  • Tijdens de aanleg van het park en tijdens het daarna volgende beheer zal de mogelijkheid bestaan om lokale bedrijven, en waar mogelijk ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, via SROI (Social Return on Investment) te betrekken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen via de lokale sociale werkvoorziening. Te denken valt aan uitvoerende werkzaamheden (opbouwen van het park, omheinen, eventuele grondwerkzaamheden, beveiliging, huisvesting en catering voor de medewerkers tijdens de realisatiefase, onderhoud en beheer van het terrein daarna, of educatie). Het onderhoud van het park en de begroeiing zal bij voorkeur ook door een lokale of regionale partner worden gedaan.