Ligt het zonnepark niet in een stiltegebied?

Dat klopt. De omgeving van de planlocatie is door de provincie Limburg aangewezen als stiltegebied. Dit is een omgeving waar stilte en kwaliteit is, die extra onderstreept wordt. De provincie wil dat in deze gebieden het gemiddelde geluidsniveau niet hoger is dan 40 dB(A), dat is te vergelijken met het geluid van vogels bij zonsopkomst. Stiltegebieden, zo stelt de provincie, zijn belangrijk voor ons welzijn en het voortbestaan van sommige diersoorten. Het is vanuit de provincie daarom belangrijk om het zonnepark hieraan te toetsen. Indien nodig worden hier oplossingen gezocht om het geluid van het zonnepark te verlagen om aan de eisen van het stiltegebied te voldoen.

Geplaatst in .