Hoe gaat een zonnepark samen met ecologie?

Kronos wil met haar zonneparken niet alleen duurzame energie opwekken maar ook een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de omgeving. Daarom wordt er zorgvuldig omgegaan met de ecologische situatie. Binnen de zonneweide kunnen verschillende maatregelen genomen worden om de biodiversiteit te vergroten en rekening te houden met de flora en fauna.

  • Op dit moment wordt de grond gebruikt als akkerland. De komst van een zonnepark geeft de bodem een kans om zich hiervan te herstellen. De grond is dan vrij van kunstmest en eventuele bestrijdingsmiddelen. Op die manier wordt het gebied weer uitnodigend voor insecten en planten.
  • Zaden- en kruidenstroken worden aangelegd aan de randen van het zonnepark, om zo een basis aan te leggen voor een jong ecosysteem. Deze stroken trekken insecten en vogels aan.
  • De struwelen rondom het zonnepark bevatten planten die aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders. Ook zorgen ze voor schuilmogelijkheid voor vogels en kleine zoogdieren.
  • Het hekwerk bestaat uit houten palen en wordt op een hoogte van 10cm geplaatst om er zo voor te zorgen dat kleine dieren onder het gaas kunnen passeren, en het land nog steeds als foerageergebied kunnen gebruiken.
  • Voor de zonneweide kan worden gekeken naar schapenbegrazing onder de panelen. Dit zorgt voor natuurlijk onderhoud en bemesting van het land. Dit kan worden gedaan in samenwerking met een lokale schaapsherder.
  • Er kan worden gezocht naar een lokale imker om bijenkasten te plaatsen.
  • Er kunnen jachtposten worden geplaatst voor roofvogels.
  • De afstand tussen de zonnepanelen kan verder worden vergroot zodat nog meer zonlicht de bodem bereikt.

Misschien heeft u hier zelf ook nog goede idee├źn voor? Wij gaan graag met u in gesprek om te bepalen welke maatregelen het beste kunnen worden toegepast. Het is belangrijk om die keuze zorgvuldig te maken, zodat het past bij de landschappelijke en ecologische situatie. Hierom wordt er ecologisch onderzoek uitgevoerd en een landschapsplan opgesteld, en worden alle stukken getoetst door de gemeente.

Geplaatst in .