Heeft Landgraaf een zonnepark nodig?

De gemeente heeft de ambitieuze doelstelling het aandeel van duurzame energiebronnen in de toekomst flink te verhogen. Dit volgt provinciale, nationale en internationale doelstellingen die zijn opgesteld in een poging minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, en zo de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het uiteindelijk doel is energieneutraliteit: alle in de gemeente gebruikte energie wordt duurzaam opgewekt.

Zonnepanelen op dak helpen aan het behalen van deze doelstelling, maar zijn lang niet voldoende. Om die reden staat de gemeente, onder voorwaarden, ook zonneparken toe.

Geplaatst in .