Waarom is het zonnepark zo groot?

De doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie zijn hoog: de gemeente wil energieneutraal zijn in 2050. Een zonnepark van deze grootte helpt de gemeente om een flinke stap te zetten in de richting van het behalen van deze ambitieuze doelstellingen.

Daarnaast is het voor ontwikkelaars moeilijk om kleinere projecten te ontwikkelen. Dit heeft onder andere te maken met de kosten van de aansluiting op het elektriciteitsnet. Te kleine projecten kunnen niet rendabel worden ontwikkeld.

Heeft Landgraaf een zonnepark nodig?

De gemeente heeft de ambitieuze doelstelling het aandeel van duurzame energiebronnen in de toekomst flink te verhogen. Dit volgt provinciale, nationale en internationale doelstellingen die zijn opgesteld in een poging minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, en zo de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het uiteindelijk doel is energieneutraliteit: alle in de gemeente gebruikte energie wordt duurzaam opgewekt.

Zonnepanelen op dak helpen aan het behalen van deze doelstelling, maar zijn lang niet voldoende. Om die reden staat de gemeente, onder voorwaarden, ook zonneparken toe.